GROEN&CO trekt ambitieus en bewust naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.

“Wij willen Wetteren de komende 6 jaar mee besturen! Dat doen we met een optimistisch en realistisch programma. Daarom hebben wij de stemmen van de kiezer nodig.”

Met 5 pijlers naar de verkiezingen

Bart Kersschot over Milieu en woonomgeving

Bart Kersschot over

Milieu en woonomgeving

Het blijft één van de basispijlers van een beleid met onze partij erbij. Wetteren moet groener en kleurrijker. In en buiten het centrum. Het unaniem goedgekeurde ‘lokaal klimaatplan ‘ moet volledig worden gerealiseerd tegen 2030, met een klimaatschepen.

Maaike Santy over Mobiliteit

Maaike Santy over

Mobiliteit

Wij streven naar een leefbare, aangename en leuke gemeente waar er plaats is voor elke weggebruiker maar met voorrang voor de zachte middelen. Conflictpunten in en buiten het centrum moeten een duurzame oplossing krijgen.

Marianne Gorré over Welzijn en sociale zaken

Marianne Gorré over

Welzijn en sociale zaken

De armoede in de gemeente is te hoog en moet aangepakt worden. Het moet plezant zijn oud te worden in Wetteren, maar ook jong te zijn. Dienstverlening moet tot aan de voordeur gebracht worden.

Robbe De Wilde over Vrije tijd

Robbe De Wilde over

Vrije tijd

Een professionele ondersteuning van alle vrijwilligersinitiatieven. Elke plek in Wetteren kan een podium worden voor een activiteit. Jongeren verdienen (een) ruimte om te groeien.

Piet Van Heddeghem over Participatie en overleg

Piet Van Heddeghem over

Participatie en overleg

Een beleid gebeurt niet enkel van bovenaf. Wij streven naar samenspraak met de Wetteraar, luisterbereidheid, dialoog en verantwoordelijkheid voor de voorbereidde en genomen beslissingen. Wat Groen&Co vooral drijft is het zoeken naar partners en bondgenoten om realisaties voor te bereiden en uit te voeren: verbinding is hierbij van groot belang. Groen&Co zal ook rekening houden met de gediversieerde samenstelling van de Wetterse bevolking.

Ontdek ons volledige verkiezingsprogramma
Paul De Moor

Paul De Moor

Een Groene visie op lokale economie

Een gemeente die aan haar toekomst denkt, moet gebruik maken van haar ervaringen uit het verleden en haar actueel te benutten potentieel. Vanuit haar middelpunt moeten centrifugale krachten worden opgewekt die spontaan een nieuwe dynamiek voortbrengen en verleden en heden in symbiose verzoenen. Uit die symbiose ontstaat een voedingsbodem waarop de toekomst kan bloeien.

Lees de volledige visie van Paul De Moor

Wij hebben jouw steun nodig!

Doe mee met GROEN! Het kan anders